Posted by Oto Bakım Servisi Genel

Yurt Dışında Yaşan Vatandaşlarımızın, Ülkemizde Karşılaşabilecekleri Trafik Kural ve Bilgileri

r Oto Servis,

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN, ÜLKEMİZE İZİNE GELDİKLERİNDE KARŞILAŞABİLECEKLERİ TRAFİK KURAL VE BİLGİLERİ

DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİ İLE ÜLKEMİZDE ARAÇ KULLANILMASI VE TÜRK SÜRÜCÜ BELGELERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3) Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müracaat herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yapılabilir.

b) Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

c) Sürücü belgesi alacaklarda, 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen eğitim ve sınav şartı hariç, aynı maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları aynen aranır. Ancak ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere diplomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanları esas alınır.

ç) Gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı veya dış temsilciliklerimiz aracılığıyla sürücü belgesinin doğruluğu hakkında inceleme ve araştırma yapılabilir.

d) Geçici olarak alınmış olan yabancı sürücü belgeleri değiştirilmez.

e) Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili bir anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmez.

f) Türk vatandaşlarının Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir.

g) Yabancıların Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları motorlu bisiklet (moped), motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi veya otomobil cinsi araçları kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri karşılığı olan ülkemiz sürücü belgeleriyle, diğer araç cinslerini kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri ise ülkemiz B sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir, ancak bu araçları römork takarak kullanma yetkisi olanların belgeleri ülkemiz BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Bunların dışındaki sınıf sürücü belgelerinin talep edilmesi halinde eğitim ve sınav şartı da aranır.

ğ) Dış ülkelerden sürücü belgesi almış kişilerin ülkemizde farklı bir sınıf sürücü belgesi alabilmeleri için dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgesini ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmüş olmaları zorunludur.

h) Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili ülkeye gönderilir.

ı) Dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgeleri ile bu maddede belirtilen şartları sağlamadan araç kullananlar hakkında 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden işlem yapılır.

ÜLKEMİZDE KULLANILAN SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
VE KULLANACAĞI ARAÇ CİNSLERİ

(01/01/2016 tarihinden önce düzenlenen ve 31/12/2020 tarihine kadar geçerliliği bulunan)

“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi : Motorlu bisiklet kullanacaklara,

“A2” Sınıfı Sürücü Belgesi : Motosiklet kullanacaklara,

“B” Sınıfı Sürücü Belgesi : Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara,

“C” Sınıfı Sürücü Belgesi : Kamyon kullanacaklara,

“D” Sınıfı Sürücü Belgesi : Çekici kullanacaklara,

“E” Sınıfı Sürücü Belgesi : Otobüs kullanacaklara,

“F” Sınıfı Sürücü Belgesi : Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara,

“G” Sınıfı Sürücü Belgesi : İş makinası türünden motorlu araçları kullanacaklara,

“H” Sınıfı Sürücü Belgesi : Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara,

“K” Sınıfı Sürücü Aday Belgesi : Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına, belli süre ile,

Verilen sürücü belgeleridir.

(01/01/2016 tarihinden sonra düzenlenen yeni tip sürücü belgeleri)

M sınıfı sürücü belgesi: iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.

CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.

D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.

DE sınıfı sürücü belgesi D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİNİN KULLANMAYA YETKİLİ OLDUĞU DİĞER SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI

(01/01/2016 tarihinden önce düzenlenen ve 31/12/2020 tarihine kadar geçerliliği bulunan)

Araçları kullanma yetkisi;

1. A1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar,

2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1,

3. B sınıfı sürücü belgesi ile F,

4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F,

5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F ,

6E sınıfı sürücü belgesi ile B, C,ve F,

Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

(01/01/2016 tarihinden sonra düzenlenen yeni tip sürücü belgeleri)

1. B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,

2. F sınıfı sürücü belgesi ile M,

3. G sınıfı sürücü belgesi ile M,

4. A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,

5. A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,

6. A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,

7. B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,

8. BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

9. C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,

10. CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,

11. C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

12. C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,

13. D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,

14. DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,

15. D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

16. D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.


ÜLKEMİZDEKİ YOLLARDA ARAÇLARIN HIZ LİMİTLERİ

ARAÇ CİNSİ

YERLEŞİM

YERİ

İÇİNDE

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

OTOYOLLARDA

ŞEHİRLERARASI

ÇİFT YÖNLÜ KARAYOLLARINDA

BÖLÜNMÜŞ

YOLLARDA

Otomobil (M1),(M1G)

50

90

110

120

Minibüs (M2),

50

80

90

100

Panelvan

(N1)

50

85

100

110

Kamyonet (N1), N1G)

50

80

85

95

Motosiklet (L3)

50

80

90

100

Motosiklet

(L4, L5, L7)

50

70

80

80

BAZI TRAFİK SUÇLARINA ÜLKEMİZDE VERİLEN CEZALAR AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR .

SUÇUN NEVİ’İ CEZASI 15 GÜN İÇİNDE İHBARNAME ÖDENİRSE
Sürücü belgesiz araç kullanmak 1.698,00 TL 1.273,50 TL
Trafik Işıklarına riayet etmemek 199,00 TL 149,25 TL
Hız sınırlarını yüzde ondan yüzde otuza kadar aşmak (yüzde otuz dahil) 199,00 TL 149,25 TL
Hız sınırını yüzde otuzdan fazla aşmak 412, 00 TL 309,00 TL
Trafiği düzenleme ve denetlemekle görevli trafik Zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak 199,00 TL 149,25 TL
Şerit izleme, değiştirme kurallarına riayet etmemek 92,00 TL 69,00 TL
Geçme kurallarına riayet etmemek 199,00 TL 149,25 TL
Emniyet takmadan araç kullanmak 92,00 TL 69,00 TL
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak 92, 00 TL (Ayrıca, eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilir) 69,00 TL

Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde ( hususi otomobil araç sürücüleri için 0.50 promil, diğer araç sürücüleri için ise 0,20 promil ) alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içerisinde; birinci defasında, sürücü belgesi 6 ay geçici olarak geri alınmakta ve 844,00 TL (peşin 633,00 TL) para cezası, ikinci defasında sürücü belgesi 2 yıl süre ile geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınmakta ve 1.058,00 TL (Peşin 793,50 TL) para cezası uygulanır. Ayrıca bu sürücüler Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimine tabi tutularak eğitimde başarılı olanların sürücü belgeleri iade edilir. Üç ve üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süre ile trafik zabıtasınca geri alınmakta 1.698,00 TL (peşin 1.273,50 TL) para cezası uygulanmakta olup, geri alma süresi sonunda ise Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzman Muayenesine tabi tutularak muayene sonunda uygun görülenlerin sürücü belgeleri iade edilmektedir. Sürücü belgesinin iadesi sırasında idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 4.348,00 TL (peşin 3.261,00) idari para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Sürücü belgesine geçici olarak el konulanların, el koyma süresi sonunda sürücü belgesini Ülkemizden alacağını beyan etmesi durumunda, cezai müeyyideyi uygulayan İl Emniyet Müdürlüğünce sürücü belgesi iade edilmekte, aksi takdirde Valiliklerimizce sürücü belgesinin verildiği ülkeye iade edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmektedir.

Tatilini geçirmek üzere Ülkemize gelip gidecek vatandaşlarımızın Ülkemizde herhangi bir suç unsuru bulunan olayla karşı karşıya geldiklerinde güvenlik güçlerimiz olan Polis Teşkilatına ait155, Jandarma Teşkilatına ait 156 nolu telefon numaralarını arayabilirler.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

About Author

Write a Reply or Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...